Fyzioterapie

Co je fyzioterapie?

 • Současná laická veřejnost vnímá fyzioterapii (volně z lat. léčba pohybem nebo pohybového aparátu) shodně se slovem rehabilitace (volně z lat. znovu uschopnění).
 • Fyzioterapie je pouze součástí tzv. komprehensivní neboli ucelené rehabilitace, která představuje široké spektrum lékařských i nelékařských oborů a skládá se z pěti složek: pracovní, sociální, technická, léčebná a pedagogická.
 • Do složky léčebná rehabilitace zařazujeme právě fyzioterapii, dále pak ergoterapii, klinickou logopedii a psychologii.

 

Čím se fyzioterapie zabývá a z čeho vychází?

 • Fyzioterapie je část rehabilitace, která se zabývá léčbou pohybového systému.
 • K diagnostice, terapii a prevenci používají fyzioterapeuti speciální techniky, většinou manuálního charakteru.
 • Měla by být metodou první volby při léčbě bolesti a k prevenci bolestí pohybového aparátu.
 • Fyzioterapii provádí fyzioterapeut, který získal vzdělání dle schválených studijních programů MZČR (fyzioterapeut absolvent; diplomovaný fyzioterapeut; odborný fyzioterapeut; fyzioterapeut specialista).
 • V dnešní době lze tento obor studovat pouze na vysoké škole jako bakalářský nebo i magisterský.
 • Je nezbytné neustálé celoživotní vzdělávání pomocí specializačních kurzů, protože jak fyzioterapie, tak obory s ní související se nepřeržitě dynamicky vyvíjí.
 • Vychází z poznatků mnoha především medicínských oborů, a to neurofyziologie, biomechaniky, kineziologie, anatomie, interny, chirurgie, ortopedie atd.

 

Co lze fyzioterpií ovlivnit?

Fyzioterapeutické techniky mají široké uplatnění v mnoha oblastech lidského zdraví a kondice.

 • Snižují až odstraňují akutní bolesti, otoky.
 • Normalizují zvýšené svalové napětí až křeče, snížené svalové napětí až oslabení či ochabnutí.
 • Upravují různé stupně pohybových dysbalancí, od ortopedických vad až po poúrazové stavy.
 • Stabilizují poruchy nervového, cévního i orgánového původu.
 • Reedukují vadné pohybové stereotypy, a to i sportovního charakteru.
 • Snižují až odstraňují chronické bolesti (tzn. trvající déle jak 3 až 6 měsíců), bolesti stěhovavého charakteru (bolesti střídají různá místa po těle, zdánlivě bez příčiny a vzájemné souvislosti).
 • Napomáhají k dosažení psychické relaxace.
 • Energeticky stimulují a povzbuzují k opětovnému navrácení „chuti do života“.

V rámci udržení zdraví je důležitá pohybová pestrost, vhodnost, přiměřenost a pravidelnost.

Má nespornou výhodu, má PREVENTIVNÍ charakter, můžeme tak PŘEDCHÁZET potížím ještě než by nás začly omezovat. Tělo nám samo říká, co potřebuje, stačí jen se naučit naslouchat.

 

Čím se liší naše fyzioterapie?

 • „Ušijeme“ terapii každému klientovi na míru.
 • Přemýšlíme o klientovi komplexně, prahneme po zjištění primární příčiny obtíží.
 • Umíme se přizpůsobit dle požadaků klienta.
 • Dáváme důraz na vzájemnou motivaci, spolupráci a spoluúčast mezi terapeutem a k lientem.
 • Máme jediný cíl: zdraví klienta, a to fyzické, psychické i emoční.
 • Máme jediný požadavek: spokojenost klienta.
 • Pomáháme klientovi nastartovat a udržet si přirozený samohojivý proces vlastního těla.

Co léčíme Terapeutické metody kineziotaping ceník