Fyzioterapie

Centrum Bělehradská je koncipováno jako rekondiční a regenerační centrum se zaměřením na individuální terapii pohybového aparátu.

Na počátku každé terapie je vždy provedeno funkční vyšetření, jehož cílem je diagnostika bolestivých stavů a odhalení jejich primární příčiny (ta se zřídkakdy shoduje s místem bolesti). Na podkladě výsledků vyšetření jsou pak za vzájemné kooperace klienta a terapeuta zvoleny vhodné terapeutické techniky s cílem co nejrychleji odstranit bolest či jiné konkrétní obtíže klienta.

Pro terapii využíváme různé fyzioterapeutické techniky. Nejčastěji se jedná o manuální terapii (ovlivnění napětí měkkých tkání a svalů, uvolnění jizev, mobilizace kloubních blokád), cvičení na bázi vývojové kineziologie (funkční dynamická stabilizace, aktivace hlubokého stabilizačního systému) a další techniky dle konkrétních potřeb a možností každého klienta.

Více o aplikovaných technikách zde.

Proč využít právě našich služeb?

V našem centru přistupujeme ke každému klientovi individuálně a se vzájemným respektem. Pro nás nejste „jen pacient“, ale rovnocenný partner v rámci celé terapie. Naší snahou je, aby terapie byla co nejúspěšnější, proto je pro nás důležitá vzájemná spolupráce a důvěra. Aby mohlo být dosaženo co nejlepších výsledků, klademe důraz také na neustálou oboustrannou komunikaci a možnost konzultací v průběhu léčby. Terapii „šijeme“ na míru každému klientovi tak, aby co nejlépe vyhovovala jeho individuálním potřebám a možnostem. Problematice se vždy věnujeme komplexně a snažíme se objevit skutečnou primární příčinu obtíží, neomezujeme se pouze lokálně na malou oblast. Pokud přeci jen dojdeme k názoru, že řešení vašeho problému není v mojí kompetenci, doporučím vám vyšetření u příslušného odborníka.

A protože fyzioterapie není jen o řešení následků úrazů či nevhodného zatěžování pohybového aparátu (včetně špatného držení těla) a jednou z jejích hlavních zbraní je prevence poranění, učíme klienty, jak se ke svému tělu chovat a jak s ním zacházet, aby se vyvarovali zbytečných bolestí a zranění. Učíme je tělu naslouchat a „číst“ signály, kterými nám s dostatečným předstihem sděluje, že něco není pořádku a tato sdělení respektovat. Nejlépe se totiž obtíže řeší, pokud vůbec nevzniknou.

Ale protože také víme, že „čert nikdy nespí“a „nikdy neříkej nikdy“, naučíme Vás také, jak si v případě nouze nejlépe pomoci sami.

Abychom si udrželi co nejvyšší úroveň našich služeb, neustále na sobě aktivně pracuji a doplňuji si vzdělání odbornými kurzy dalších fyzioterapeutických metod a sleduji nejnovější poznatky v oblasti fyzioterapie.

Proč byste si vůbec měli terapii platit, když máte možnost docházet na rehabilitace hrazené zdravotní pojišťovnou?

Právě proto, co jsme psali výše.

Fyzioterapie hrazená pojišťovnou má pouze jednu jedinou výhodu: je zdarma. Terapeut však na vás bude mít sotva 25 minut čistého času a za tuto dobu opravdu nemůžete čekat zázraky. Mnozí mají také negativní zkušenosti s tím, že se jim fyzioterapeuti během léčby střídají a oni tak dokola musí každému vše znovu vysvětlovat a zvykat si neustále na někoho jiného. To logicky boří návaznost terapií, souvislost celé léčby a snižuje její účinky. Navíc jsou čekací doby, než se k někomu vůbec dostanete, zhruba 2-3 měsíce, a nic na tom nemění fakt, že vy potřebujete pomoci právě teď.

Pro nás je důležitý každý klient individuálně. Nikdy pro nás nebudete jen rodné číslo na seznamu, ale vždy především konkrétní člověk se svými problémy a potřebami. S lidmi pracujeme na osobní úrovni, které je dnes ve zdravotnictví jako šafránu. Naším hlavním cílem je především profesionalita a kvalita péče, ne kvantita. Čas, který na vás máme, je dostatečný jak na pečlivě provedené vyšetření, tak na vysvětlení, pochopení i provedení terapie.

Navíc – Vaše zdraví je Vaší nejlepší investicí!

Proplácení skrze zaměstnanecké bonusy

Mnozí zaměstnavatelé nabízejí proplácení těchto služeb (regenerace, rekondice, masáže, rehabilitace, zdravotní cvičení, cvičení) v rámci zaměstnaneckých bonusů. Zkuste se zeptat, jestli to není zrovna váš případ.

 

Co léčíme Terapeutické metody kineziotaping ceník