Terapeutické metody

Manuální terapie

Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému dle prof. Lewita je základním fyzioterapeutickým přístupem k péči o pohybový systém člověka. Využívá následujících technik:

 • techniky měkkých tkání a ošetření jizev (manuální uvolnění reflexních změn kůže, podkoží a fascií)
 • mobilizace periferních kloubů a páteře (manuální upravení vzájemného chybného postavení klobních ploch; tzn. odstranění blokády)
 • postizometrická relaxace (manuální ovlivnění reflexních změn ve svalech a druhotně i v úponových šlachách a vazech; tzn. normalizace svalového napětí, odstranění spoušťových bodů)

Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie

Výchází ze znalosti raného motorického vývoje člověka. Aplikuje principy posturální terapie na bázi znalostí vývoje dítěte do jednoho až tří let věku.

 • Stabilita z pohledu fyzioterapie je stav, kdy svaly pracují ve vzájemně prospěšné spolupráci, takže kloubní systémy jsou nejméně namáhané a pohyb je vykonáván co nejúsporněji. Tím se minimalizuje se riziko poškození z nesprávného zatěžování systému.
 • Je třeba, aby stabilita byla funkčně dynamická, tzn. schopná adekvátně reagovat a přizpůsobovat se neustálým změnám sil, které na pohybový aparát během každého pohybu nepřetržitě působí.
 • Na podobných proncipech pracuje metoda DNS dle prof. Pavla Koláře.

Viscerální manipulace

Tuto metodu založil J.P.Barral. Je považována za součást osteopatie.

 • zabývá se úpravou zvýšeného napětí v těle na úrovni viscera = vnitřních orgánů
 • pomáhá zdravému orgánu, aby správně plnil svou funkci, tím že při případném omezení = restrikci, umožňuje přirozený pohyb orgánů mezi sebou, při dýchání, při běžných denních aktivitách, při fyzickém zatížení…
 • dle Barrala je “chybějícím spojovacím článkem” mezi pohybovým a nervovým systémem organismu
 • řídí se pravidlem “listen and follow”, volně přeloženo poslouchej tělo a jeho tkáně a následuj jejich samohojivé procesy
 • kde může pomoci: muskuloskeletální obtíže, obtíže neurologického charakteru, potraumatické a pooperační stavy, jizvy, zažívací obtíže, chronické bolesti, některé gynekologické obtíže

Základy Feldenkraisovy metody

Zakladatelem této metody je
 • Podstatou této metody je cílené uvědomování si pohybů a poloh jednotlivých částí těla v prostoru nebo při tlaku částí těla na podložku. Lze využít k relaxaci i reedukaci pohybu např. při vykonávání chybných pohybových stereotypů.

Propriofoot koncept

Terapeutický systém využívající principů senzomotorické stimulace. Využívá specifickou balanční pomůcku Propriofoot. Jedná se o čtyři plastové destičky s různou obtížností. Výhodou oproti ostatním nestabilním pomůckám, které zapojují nohu spíše jako celek, je cílené zaměření na práci jednotlivých částí nohy, tzn. přednoží, zánoží, malíkovou a palcovou stranu.

 

Senzomotorická stimulace

Vychází z konceptu dle Freemana, u nás dále rozvinutá prof. Jandou a rehabilitační pracovnicí Marií Vávrovou. Uplatňuje v praxi neurofyziologické poznatky o teorii motorického učení.

 • Cílem je postupné dosažení automatické reakce žádoucích svalů tak, aby kontrola pohybu probíhala na podvědomé úrovni. Pohyb se pak pro tělo stává nejvíce optimálním a ekonomickým. Vědomá kontrola každého pohybu by pro člověka byla extrémě náročná až nemožná.
 • Klade velký důraz na aktivaci příčné a podélné klenby nohy a korigovaného držení těla. S cvičením se začíná na pevné podložce a s přibývajícími dovednostmi se zvyšuje obtížnost např. použítím balančních pomůcek jako jsou fitball, overball, balanční úseče a čočky aj.

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace – PNF

Zakladatelem této metody je americký lékař a neurofyziolog MUDr. Herman Kabat.

 • Podstatou je zapojování svalových řetězců horních končetin, dolních končetin a trupu během pohybu v diagonálním směru. Tím dochází k aktivaci svalových smyček, které zajišťují používání správných pohybových vzorů.
 • Projevuje se zlepšením zpětné vazby (komunikace) mezi centrální a periferní nervovou soustavou.
 • Cílem je dosažení správného držení těla pomocí zlepšení stability kloubů a svalové koordinace. Toto cvičení rovněž vede ke zvýšení rozsahu pohybu a svalové síly.

Dornova metoda a Breussova masáž

Zakladatelem této metody je

 • Technika mechanické úpravy tvrdých struktur těla zpět do osového postavení při spoluúčasti klienta. Velmi jednoduchým způsobem srovnává rozdílnou délku dolních končetin a následně další asymetrie těla. Hlavním heslem této metody je “…i ty můžeš”, tzn. že každý člověk se může léčit sám, terapeut mu jen pomáhá.
 • Breussova masáž je doplněk po ošetření Dornovou metodou. Používá se jako příprava před ošetřením a je prováděna pomocí kvalitního třezalkového oleje, který pomáhá výživě meziobratlových plotének a odstraňuje napětí a únavu svalů kolem páteře.