Centrum Bělehradská

Naše zařízení svým klientům poskytuje komplexní péči v oblastech  regenerační a rekondiční služby,  pohybové, sportovní a výživové poradenství,  komplexní péče o vzhled a zdraví.  Zaměřujeme se na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového aparátu

Naše zařízení vzniklo s cílem propojit několik oblastí, zabývajících se prevencí, diagnostikou a terapií funkčních poruch pohybového aparátu, zlepšováním fyzické kondice a síly a poradenstvím v oblasti výživy, zefektivnění tréninku a sportovního výkonu.

Naše zařízení svým klientům poskytuje komplexní péči v oblastech

 •  Regenerační a rekondiční služby
 •  Pohybové, sportovní a výživové poradenství
 •  Komplexní péče o zdraví
 •  Zaměřujeme se na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového aparátu
 •  Cílem je mezioborové propojení (výživa, fyzioterapie, fitness a sportovní poradenství a služby)
 •  Spolupráce s lékaři v oblasti ortopedie, traumatologie a dalších oborů včetně psychoterapie
 •  Klademe důraz na individuální a komplexní přístup
Navštívit nás nás můžete bez nutnosti předešlé návštěvy lékaře. Výhodou je krátká objednací doba a rychlá pomoc v akutních případech.

O nás

 • Jsme tým odborných pracovníků, jejichž cílem je vzájemná spolupráce a propojení v oblastech fyzioterapie (rehabilitace), fitness, zdravé výživy, sportovního poradenství a relaxace (masáží). Touto cestou bychom rádi dosáhli co největší komplexnosti terapie.
 • Předpokladem pro úspěšnost naší terapie je aktivní spolupráce klienta a jeho podílení se na terapii a spoluvytváření programu terapie, tedy vzájemná spolupráce s klientem
 • Klademe důraz na osobní a individuální přístup ke každému klientovi a ohled na jeho individuální potřeby a přání
 • Naším cílem je mimo terapie již vzniklých obtíží a poranění také jejich prevence, ať už mají původ ve sportovní činnosti, nebo v běžných denních aktivitách (svalové dysbalance, poruchy vzniklé jednostrannou dlouhodobou zátěží v zaměstnání, sportu nebo poúrazově).
 • Zaměřujeme se na nalezení a odstranění příčiny problému, na problém nahlížíme komplexně.